Warsztaty efektywnego zarządzania zespołem i motywowania pracowników - już wkrótce w ofercie!

Szkolenie 1-dniowe: Cena: ......... zł

Szkolenie 2-dniowe: Cena: ......... zł

Szkolenie indywidualne: cena do ustalenia indywidualnie

Terminy najbliższych szkoleń: online / stacjonarnie - skontaktuj się ze mną !

 

Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności przywódczych oraz technik skutecznego budowania systemów motywacyjnych. W szkoleniu poprzez warsztaty i ćwiczenia praktyczne, rozwijane będą techniki budowania zgranego i skutecznego zespołu, którego zbudowanie wpływa pozytywnie na wizerunek firmy i relacje z klientami. W trakcie warsztatów uczestnicy rozwiną techniki radzenia sobie z trudnymi rozmowami oraz pogłębią metody pozwalające rozbudowywać własne kompetencje w zakresie zarządzania ludźmi, w tym skutecznej komunikacji z pracownikami. Rozszerzą wiedzę i umiejętności w zakresie rozbudzenia wewnętrznej motywacji swojej oraz pracowników, czego wynikiem będzie zwiększona efektywność pracy zarządzanego zespołu. 

 

W trakcie szkolenia uważność trenerów będzie skoncentrowana również na właściwej komunikacji interpersonalnej lidera, w skład której wchodzi mowa ciała i sposób jego artykulacji.  

Efekty szkolenia po zakończeniu szkolenia

1. w zakresie WIEDZY uczestnik:

 • zna sprawdzone narzędzia menedżerskie, które pomagają zwiększyć efektywność swojego zespołu oraz techniki pozwalające zbudować zgrany, skuteczny zespół, wpływający pozytywnie na wizerunek firmy i relacje z klientami.
 • wie jak budować samodzielność i odpowiedzialność pracowników oraz całego zespołu, jak przekazywać decyzje i zadania, motywować, inspirować i angażować zespół, zwłaszcza niefinansowo, w tym jak korygować niechciane zachowania, wzmacniać zachowania oczekiwane.  
 • opanował wiedzę na temat: reagowania w sytuacji powtarzającego się problemu, jak wyciągać konsekwencje i prowadzić „trudne” rozmowy z pracownikami, w tym egzekwować zlecone zadania i dyscyplinować opornych pracowników oraz sprawiedliwie rozliczać i oceniać pracownika.

 

2. w zakresie UMIEJĘTNOŚCI uczestnik:

 • wykonuje samodzielnie ćwiczenia ułatwiające mu regulowanie emocji oraz stresu w życiu codziennym, wypracowane w trakcie warsztatów, przekładające się na pozytywne relacje z zespołem, niezaburzające relacji rodzinnych.
 • dobiera odpowiednio dopasowane techniki i metody, jak reagować w sytuacjach stresogennych, zaskakujących i konfliktowych, np. podczas trudnej rozmowy z pracownikiem oraz w jaki sposób budować wizerunek lidera, zwłaszcza wobec starszych, bardziej doświadczonych pracowników lub do niedawna swoich równorzędnych kolegów.
 • analizuje możliwości wykorzystania poznanej wiedzy i technik podczas warsztatów i ćwiczeń, aby zadbać o relacje z pracownikami i efekty biznesowe. Rozwija zespół i usamodzielniania go w rozwijaniu się.
Ramowy program szkolenia

SZKOLENIE 1-dniowe

SZKOLENIE 2-dniowe

 1. Wprowadzenie – zarządzanie a przywództwo.
 2. Skuteczność i elastyczność stylów kierowania.
 3. Dobry lider / szef – jak nim zostać?
 4. Kij, czy marchewka – jaka jest ich funkcja, czy warto je stosować i do kogo?
 5. SMART – jak skutecznie określić cele i zadania zespołu?
 6. Umiejętne delegowanie zadań i odpowiedzialności wśród swoich pracowników.
 7. „Feedback” - informacja zwrotna, jako wielofunkcyjne narzędzie menadżerskie.
 8. Jak asertywnie odmawiać prośbom i oczekiwaniom pracowników?
 9. Jak rozmawiać o powtarzającym się problemie?
 10. Jak przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą, w tym program naprawczy jako narzędzie w najtrudniejszych sytuacjach?
 11. Trening przekazywania informacji zwrotnej oraz asertywności (w grupach 3-4 osobowych).
 12. Podsumowanie szkolenia.
 1. Wprowadzenie – zarządzanie a przywództwo.
 2. Skuteczność i elastyczność stylów kierowania.
 3. Dobry lider / szef – jak nim zostać?
 4. Kij, czy marchewka – jaka jest ich funkcja, czy warto je stosować i do kogo?
 5. SMART – jak skutecznie określić cele i zadania zespołu?
 6. Umiejętne delegowanie zadań i odpowiedzialności wśród swoich pracowników.
 7. „Feedback” - informacja zwrotna, jako wielofunkcyjne narzędzie menadżerskie.
 8. Jak asertywnie odmawiać prośbom i oczekiwaniom pracowników?
 9. Jak rozmawiać o powtarzającym się problemie?
 10. Jak przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą, w tym program naprawczy jako narzędzie w najtrudniejszych sytuacjach?
 11. Trening przekazywania informacji zwrotnej oraz asertywności (w grupach 3-4 osobowych).
 12. LIDERING – umiejętne kierowanie zespołem.
 13. Jak rozmawiać z pracownikami o pieniądzach – czynnik motywacyjny, czy demotywacyjny?
 14. Co kryje się za roszczeniami i oczekiwaniami pracowników?
 15. Jak zareagować na spadek zaangażowania w zespole?
 16. Jak przywrócić motywację pracownikom, aby wpływała na efektywna realizację zadań?
 17. Trzecie obiektywne oko – case stady z wykorzystaniem kamery.
 18. Wspólne zbudowanie algorytmu rozmowy - trening umiejętności w grupach 3-4 osobowych.
 19. Talent Management – kryteria oraz kierunki ścieżki rozwoju zawodowego pracowników.
 20. Model Patricka Lencioniego – dodatkowe narzędzie Pięciu Dysfunkcji Pracy Zespołowej (brak zaufania, obawa przed konfliktem, brak zaangażowania, unikanie odpowiedzialności, brak dbałości o wyniki). 
 21. Podsumowanie szkolenia.

 

NIE CZEKAJ, ZAINWESTUJ W SIEBIE, DAJ SOBIE SZANSĘ NA ZMIANĘ

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ NA SZKOLENIE:

Img 1Img 2

Zadzwoń:

+48 695 149 124

E-mail:

kontakt@pracowniadobregorozwoju.pl

Pełny kontakt