1. Home
  2. Blog
  3. Skutki stresu i wypalenia zawodowego dla pracowników i całej organizacji oraz profilaktyka jego przeciwdziałania?

Skutki stresu i wypalenia zawodowego dla pracowników i całej organizacji oraz profilaktyka jego przeciwdziałania?

Stres i wypalenie zawodowe niosą za sobą bardzo poważne konsekwencje zarówno dla zdrowia, jak i całej organizacji czy przedsiębiorstwa. Skutki tego są bardziej złożone i obejmują swoim zasięgiem całą firmę oraz jej pracowników. 

Dotyczą min:

 

Kluczowym zatem wydaje się wczesna prewencja oraz zastanowienie się nad konsekwencją wypalenia zawodowego wśród swoich pracowników oraz czynnikami mającymi realny wpływ na powstawanie tego zjawiska w danej firmie.


Jak można zatem walczyć ze stresem i wypaleniem zawodowym?

Obniżenie zaangażowania pracownika wskutek odczuwanego stresu i przepracowania oraz każda rezygnacja z pracy niesie ze sobą różnego rodzaju konsekwencje. Niemniej jednak koszty z tym związane, zarówno finansowe jak i behawioralne dla niektórych pracodawców mogą stanowić wysokie ryzyko dalszego funkcjonowania oraz motywacji pozostałego zespołu. W związku z czym sensownym wydaje się profilaktyczne podejście i pomoc wykwalifikowanego Psychologa czy Psychoterapeuty, który pomoże:

 

Bardzo ważnym staje się fakt, iż znaczącym czynnikiem przeciwdziałania zjawisku wypalenia jest zatrudnienie i selekcja odpowiedniej kadry menadżerskiej. To właśnie kadra zarządzająca pełni znaczącą i kluczową rolę w każdej firmie, zwłaszcza w kreowaniu i kształtowaniu odpowiednich postaw swoich pracowników, w tym ich poczucia zadowolenia, zaangażowania i dalszej motywacji do pracy. W związku z czym różnorodne działania prewencyjne mogą przynieść bardzo duże rezultaty, zapobiegające skutkom wypalenia zawodowego, w tym końcowej rezygnacji i odejścia pracownika. 

 

Tworzenie w całej firmie, niezależnie od struktury organizacyjnej i pełnionych stanowisk przyjaznego klimatu, nastawionego na zaufanie, wzajemną współpracę i koleżeństwo, konkurencyjne wynagrodzenie oraz propagowanie kultury, w której pracownik ma możliwość uzyskania w odpowiednim czasie informacji na temat jakości swojej pracy, postępów, czy osiąganych celów, w tym możliwości do dalszego doskonalenia wydaje się być równie istotnym czynnikiem przeciwdziałającym i zwalczającym negatywne skutki wypalenia zawodowego wśród zatrudnionych pracowników.

 

Powyższy tekst artykułu pochodzi z pracy dyplomowej napisanej przez: Dorota Augustynowicz (2023), pdt.: „Zależność pomiędzy wypaleniem zawodowym a poziomem odczuwanego stresu wśród pracowników korporacji”.  Nie wolno kopiować, powielać i udostępniać dalej bez zgody autora.

 


Źródło:

Zadzwoń:

+48 695 149 124

E-mail:

kontakt@pracowniadobregorozwoju.pl

Pełny kontakt