Psychoterapia grupowa - na czym polega?

Psychoterapia grupowa jest alternatywną formą dla psychoterapii indywidualnej. Polega na systematycznym uczestnictwie w zaplanowanych wcześniej spotkaniach grupowych, liczących od 8 do 12 osób, które prowadzi jeden lub dwóch psychoterapeutów. 

 

Terapia grupowa jest jedną z form psychoterapii, która wykorzystuje spotkania w większym gronie osób oraz zachodzące interakcje między uczestnikami do odkrywania i rozwiązywania różnorodnych problemów i trudności w życiu codziennym. Uczestnicy terapii są zachęcani do dzielenia się z innymi osobami swoimi przemyśleniami i emocjami w bezpiecznym środowisku grupowym, nadzorowanym przez wykwalifikowanych terapeutów. Dzięki tej formie pracy mogą przezwyciężyć swoje problemy ze zdrowiem psychicznym i emocjonalnym, w tym zrozumieć i wyciszyć występujące objawy somatyczne i psychosomatyczne, pokonać lęki, stres, trudności dnia codziennego oraz prowadzić bardziej satysfakcjonujące i szczęśliwe życie.

 

Adres spotkań grupowych (stacjonarnie):

 ul. Adama Mickiewicza 2

99-300 Kutno

Gabinet nr 5, I piętro

Psychoterapia grupowa - dla kogo?

Psychoterapię grupową zaleca się w szczególności osobom mającym różnego rodzaju problemy w kontaktach interpersonalnych, niską samoocenę, brak wiary we własne możliwości, lęki, trudności w pokonywaniu stresu czy fobie społeczne. Dzięki spotkaniom w grupie i uwadze innych osób możemy uświadomić sobie, jak dotychczasowe nasze problemy ujawniają się w relacjach międzyludzkich oraz w jaki sposób nasze wewnętrzne mechanizmy obronne i pewne wzorce zachowań kierują naszym życiem. 

 

Spotkania grupowe kierowane są zwłaszcza dla osób:

 • Mających trudności w budowaniu i utrzymywaniu stałych relacji z innymi osobami, zarówno koleżeńskich, partnerskich, rodzinnych czy zawodowych 
 • Mających niską samooceną oraz trudności w regulacji emocji
 • Doświadczających lęku, wewnętrznego niepokoju, poczucia pustki oraz szeroko rozumianego braku sensu
 • Nie mogących pogodzić się lub zmierzyć z przeżytą traumą z przeszłości lub trudnym dzieciństwem 
 • Przeżywających aktualnie kryzysy rodzinne, osobiste czy zawodowe

Co możesz zyskać?

Jeśli chcesz nauczyć się lepiej funkcjonować w relacjach z innymi osobami, jeśli nie radzisz sobie ze stresem i trudnościami codziennego dnia, nie wiesz, dlaczego ciągle powtarzasz te same schematy odnośnie myślenia, przeżywania emocji czy zachowania? – w takim wypadku terapia grupowa prowadzona w nurcie psychodynamicznym może być dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem.

 

Dzięki terapii grupowej:

 • Odnajdziesz siebie oraz swoje potrzeby, co pozwoli odzyskać poczucie pewności i własnej wartości
 • Odnajdziesz przyczynę swoich problemów oraz mechanizmy obronne kierujące Twoim życiem, a zwłaszcza myśleniem, zachowaniem czy przeżywaniem emocji 
 • Zrozumiesz swoje myśli, emocje oraz wynikające z nich postawy i zachowania
 • Dzięki informacji zwrotnej od uczestników grupy dowiesz się i zrozumiesz, dlaczego inni spostrzegają Ciebie w ten, a nie inny sposób oraz będziesz mieć możliwość wprowadzania zmian w swoim zachowaniu 
 • Zrozumiesz, jak budować i tworzyć prawidłowe relacje z innymi ludźmi, tak aby były dla Ciebie zadawalające, 
 • Zrozumiesz, jak radzić sobie ze stresem, frustracją, nieśmiałością, poczuciem lęku, niepokoju, osamotnienia czy wewnętrznej pustki.

 

Kwalifikacja do grupy

Kwalifikacje do grupy terapeutycznej odbywają się poprzez indywidualną konsultację z prowadzącym grupę psychoterapeutą. Grupa terapeutyczna jest grupą półotwartą – co oznacza, że w trakcie jej trwania będą mogli dołączyć do niej nowi członkowie, w zależności od zaistniałej potrzeby. Spotkania grupowe rozpoczną się po zakwalifikowaniu wszystkich członków grupy terapeutycznej.

Zapisz się na terapięZobacz cennik

Zadzwoń:

+48 695 149 124

E-mail:

kontakt@pracowniadobregorozwoju.pl

Pełny kontakt