Poradnictwo i doradztwo zawodowe – czym jest i na czym polega?

Poradnictwo i doradztwo zawodowe – zakłada, że planowanie i rozwój kariery zawodowej jest procesem trwającym już od wczesnego dzieciństwa i rozwija się przez całe życie człowieka. Zadaniem doradcy zawodowego jest towarzyszenie Klientowi w istotnych momentach tego procesu i pomaganie w zdobyciu wiedzy zarówno o nim samym, jak i otoczeniu oraz uwarunkowaniach kluczowych dla podejmowanych decyzji zawodowych. 

 

Dlatego z punktu psychologicznego, przed podjęciem ważnej decyzji w Twoim życiu, a taką niewątpliwie jest np. decyzja o kierunku studiów, czy podjęciu nowej pracy zawodowej - ważne jest:

  • lepsze poznanie samego siebie, to co lubimy, a czego nie, 
  • poznanie własnej osobowości i cech osobowościowych, 
  • jakie są nasze mocne strony, a nad którymi warto jeszcze popracować, 
  • a przede wszystkim dotarcie do własnych wewnętrznych potrzeb i ukrytych pragnień.

 

Dzięki konsultacji i rozmowy z Psychologiem oraz wykonaniu odpowiednich testów psychologicznych tj.:

  • NEO-FFI (ocena cech osobowości w pięciu obszarach: Neurotyzm, Ekstrawersja, Otwartość na doświadczenia, Ugodowość, Sumienność) oraz
  • Kwestionariusz temperamentu EAS (ocena osobowości w pięciu obszarach: Niezadowolenie, Strach, Złość, Aktywność, Towarzyskość). 

będziesz w stanie odkryć siebie i swoje potrzeby oraz świadomie i samodzielnie podjąć decyzję dotyczącą Własnej drogi rozwoju zawodowego oraz lepiej dostosować się do aktualnych wymogów rynku pracy. Ponadto poznasz charakterystykę swojego profilu osobowościowego, w tym funkcjonowanie w kontaktach społecznych, w sferze uczuciowej, poznawczej i motywacyjnej. Odpowiesz sobie na pytanie „Kim jestem i dlaczego zachowuję się tak a nie inaczej w różnych sytuacjach”. Ponadto poznasz swoje mocne oraz słabe strony, które mogą się przydać w podejmowaniu życiowych wyborów, związanych np. z kierunkiem studiów lub pracą zawodową.

 

 

Pamiętaj!

Decyzja o podjęciu kierunku studiów czy nowej drogi zawodowej - to inwestycja w samego siebie na wiele lat a może i całe życie. Dlatego skontaktuj się ze mną i daj sobie szansę na lepsze poznanie siebie i swojego profilu osobowościowego, swoich mocnych stron, zrozumienie własnych emocji, myśli oraz potrzeb. 

Zapisz się na terapięZobacz cennik

Zadzwoń:

+48 695 149 124

E-mail:

kontakt@pracowniadobregorozwoju.pl

Pełny kontakt