Interwencja kryzysowa – czym jest i na czym polega?

Interwencja kryzysowa jest krótkoterminową formą pomocy na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, polegającą na bezpośrednim spotkaniu z doświadczonym Psychologiem lub w razie konieczności również Psychoterapeutą - zarówno w formie stacjonarnej, jak również online. Stosowana jest w nagłych przypadkach. Stanowi tzw. pierwszą pomoc psychologiczną i obejmuje działania mające na celu przywrócenie stanu równowagi u osób, rodzin lub grup w kryzysie. Każda sesja trwa zwykle od 45 do 50 minut, a cały proces obejmuje kilka lub kilkanaście kolejnych spotkań.

 

Adres Gabinetu Prywatnego (stacjonarnie):

 ul. Adama Mickiewicza 2

99-300 Kutno

Gabinet nr 5, I piętro

Jakie są cele interwencji kryzysowej?

Celem interwencji kryzysowej - jest przywrócenie równowagi psychicznej i emocjonalnej oraz umiejętności samodzielnego radzenia sobie z trudnościami, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Interwencją kryzysową, w zależności od danej sytuacji i trudności wywołującej stan załamania psychicznego, obejmuje się zarówno indywidualne osoby, jak i całe rodziny.

Interwencja kryzysowa – krok po kroku?

Interwencję kryzysową rozpoczyna pierwszy ważny krok, a mianowicie nawiązanie wspierającej i nieoceniającej relacji oraz przywrócenie tak ważnego utraconego poczucia bezpieczeństwa. 

 

W kolejnym kroku psycholog bacznie przyjrzy się Twoim trudnością i problemom, które spowodowały stan kryzysu w Twoim życiu. Dokona diagnozy napotkanej sytuacji i Twojego stanu psychicznego oraz wybierze najbardziej odpowiednią formę pomocy dla Ciebie. Będzie to zależało od typu problemu i celów jakie chcesz osiągnąć. Jeżeli zajdzie taka potrzeba skieruje Cię również do innego specjalisty, np. Psychoterapeuty czy lekarza Psychiatry. 

 

Ostatni etap to opracowanie strategii radzenia sobie wraz ze szczegółowym planem wyjścia z kryzysu oraz zobowiązaniem Ciebie do działania. Jeśli zajdzie potrzeba kontynuowania spotkań, to możemy wspólnie monitorować zmiany i w razie potrzeby korygować plan działania.

 

Ważne jest, abyś czuł się bezpiecznie i komfortowo. Pamiętaj, że Psycholog jest osobą bezstronną, nie ocenia, odnosi się do Ciebie z szacunkiem, dotrzymuje tajemnicy zawodowej - CHCE PO PROSTU POMÓC.

Kryzys psychiczny – czym jest i jak się objawia?

Kryzys psychiczny - to stan zachwiania równowagi zarówno emocjonalnej, psychicznej, jak i fizjologicznej, spowodowany również szczególnym rodzajem występowania stresu. Powstaje w wyniku trudnych, na ogół niespodziewanych krytycznych wydarzeń życiowych (np. choroba lub śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, separacja, rozwód, wypadek np. komunikacyjny lub inny, niepełnosprawność, ślub, narodziny dziecka itp.). Uderza z bardzo dużą siłą, zarówno w nasz światopogląd, w to co wierzymy, jak i nasze wartości. Uniemożliwia również zaspokojenie naszych codziennych potrzeb, zaburza sen i sens życia. Może być związany z utratą bliskiej relacji, czy negatywną oceną dotychczasowego postępowania w życiu. Zwykle jest ograniczony w czasie (do około 6-8 tygodni), ale może przejść także w stan długoterminowy.

Główne rodzaje kryzysów psychicznych:

  1. Kryzysy sytuacyjne i traumatyczne – związane głównie z chorobą lub utratą bliskiej osoby, żałobą, przemocą domową lub inną, porwaniem, wypadkiem czy nagłą utratą pracy.
  2. Kryzysy suicydalne – związane z myślami i zachowaniami samobójczym, np. z powodu niepełnosprawności, molestowania, gwałtu, orientacji seksualnej, czy transpłciowości itp., 
  3. Kryzysy rozwojowe – związane np. z okresem dojrzewania tzw. adolescencji dziecka, etapem przemijania, w tym kryzys wieku średniego,
  4. Kryzysy egzystencjalne – dotyczące wątpliwości i poczucia braku np. sensu własnych działań czy celów życiowych, odpowiedzialności, niezależności czy wolności,
  5. Kryzysy środowiskowe – związane głównie z niespodziewanymi sytuacjami wywołanymi przez samą naturę lub człowieka, np. katastrofa ekologiczna, powódź, pożar, konflikty zbrojne, krach gospodarczy itp.
Zapisz się na terapięZobacz cennik

Zadzwoń:

+48 695 149 124

E-mail:

kontakt@pracowniadobregorozwoju.pl

Pełny kontakt