Efektywna komunikacja - praktyczny warsztat komunikacji interpersonalnej w relacjach zawodowych i innych

Szkolenie 1-dniowe: Cena: 1500 zł

Szkolenie 2-dniowe: Cena: 2800 zł

Szkolenie indywidualne: cena do ustalenia indywidualnie

Terminy najbliższych szkoleń: online / stacjonarnie - skontaktuj się ze mną !

 

Szkolenie z komunikacji to zestaw praktycznych, skutecznych narzędzi, które łatwo wdrożyć do swojej pracy. Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności w zakresie efektywnej komunikacji interpersonalnej, zarówno w kontaktach zawodowych, jak i innych. W szkoleniu poprzez warsztaty i ćwiczenia praktyczne, rozwijane będą techniki komunikacji, w tym budowania zgranego i skutecznego zespołu, co wpływa pozytywnie na wizerunek firmy i relacje z klientami. W trakcie warsztatów uczestnicy rozwiną techniki radzenia sobie z trudnymi rozmowami oraz pogłębią metody pozwalające rozbudowywać własne kompetencje w zakresie zarządzania ludźmi, w tym skutecznej komunikacji z pracownikami. Trening komunikacji interpersonalnej swoją skuteczność opiera na trzech poziomach efektywnej komunikacji – poziomie wiedzy (wiedzieć, jak), umiejętności (potrafić zastosować w praktyce) i postawy (mieć przekonanie do takiego zachowania).

 

W trakcie szkolenia uważność trenerów będzie skoncentrowana również na właściwej komunikacji interpersonalnej, w skład której wchodzi mowa ciała i sposób jego artykulacji. Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób dążących do poprawy umiejętności komunikacyjnych. Warsztat jest wartościowy zarówno dla członków zespołu, jak i liderów, a także osób pracujących z klientem wewnętrznym czy zewnętrznym.

Dla kogo szkolenie z komunikacji:

dla Ciebie, jeśli:

 • używasz zbyt wielu słów do komunikacji tego, co masz na myśli
 • czujesz, że Twoi rozmówcy nie do końca Cię rozumieją
 • lub Ty nie do końca rozumiesz rozmówców
 • w efekcie czego rezultaty współpracy nie są optymalne
 • masz trudność w komunikacji z innym pokoleniem lub płcią
 • Twoje komunikaty są mylnie rozumiane
 • niektórzy się obrażają za to, co mówisz lub piszesz
 • chcesz budować lepsze relacje, wzbudzać większą sympatię
 • chcesz rozumieć podteksty, lepiej radzić sobie z sarkazmem i ironią innych w komunikacji
 • zależy Ci na tym, by na spotkaniu dochodzenie do rozwiązania problemu było szybką, efektywną i uporządkowaną komunikacją
 • chcesz lepiej radzić sobie z próbami zawstydzania Cię lub wytrącenia z wątku myślowego
 • chcesz lepiej rozumieć inne typy ludzi i dobrze się czuć przy nich, a nawet umieć się do nich dopasować i zrozumieć ich.

 

Rozwijanie umiejętności komunikacji zalecamy pracownikom, którzy:

 • zarządzają zespołem
 • mają kontakt z klientami lub kontrahentami
 • współpracują z innymi
 • przekazują innym swoją wiedzę
 • prowadzą spotkania/zebrania/konferencje
 • wykonują zadania organizacyjne/koordynacyjne
Efekty szkolenia po zakończeniu szkolenia

1. w zakresie WIEDZY uczestnik:

 • zna sprawdzone narzędzia menedżerskie, które pomagają zwiększyć efektywność swojego zespołu oraz techniki pozwalające zbudować zgrany, skuteczny zespół, wpływający pozytywnie na wizerunek firmy i relacje z klientami.
 • wie jak stosować techniki skutecznej komunikacji: zarówno przekazywania informacji, jak i ich odbioru, w tym przełamywania stereotypów, filtrów i oporu w komunikacji z „trudnym rozmówcą,
 • opanował techniki pozwalające odnaleźć swój indywidualny styl komunikacji, pozwalający dostosować swój styl do odbiorcy oraz nabył wiedzę o czynnikach wpływających na różnice komunikacyjne i problemy w komunikacji w codziennej pracy.

 

2. w zakresie UMIEJĘTNOŚCI uczestnik:

 • wykonuje samodzielnie ćwiczenia ułatwiające mu komunikowanie się w sposób pozwalający zrozumieć się z odbiorcą mimo różnic i osiągnąć założony cel, w tym porozumiewania się w sposób efektywny, z nastawieniem na słuchanie, zrozumienie i umiejętne przekazanie informacji zwrotnej, wypracowane w trakcie warsztatów.
 • dobiera odpowiednio dopasowane techniki i metody, jak reagować w sytuacjach stresogennych, zaskakujących i konfliktowych, np. podczas trudnej rozmowy z pracownikiem oraz w jaki sposób budować wizerunek lidera, zwłaszcza wobec starszych, bardziej doświadczonych pracowników lub do niedawna swoich równorzędnych kolegów.
 • analizuje możliwości wykorzystania poznanej wiedzy i technik podczas warsztatów i ćwiczeń, aby zadbać o relacje z pracownikami i efekty biznesowe. Rozwija zespół i usamodzielniania go w rozwijaniu się. Buduje również komunikaty zgodne z intencją i rozumie komunikaty nadawcy zgodnych z założeniem.
Ramowy program szkolenia

SZKOLENIE 1-dniowe

SZKOLENIE 2-dniowe

 1. Wprowadzenie – komunikacja interpersonalna.
 2. Czym jest komunikacja interpersonalna.
 3. Komunikacja werbalna i niewerbalna – techniki wzmacniające przekaz słowny i mowę ciała w taki sposób, by podnieść autorytet, zaangażować odbiorców i osiągnąć oczekiwany efekt.
 4. Model komunikacji wg. Shannona i Waver.
 5. Składowe komunikacji.
 6. Skuteczna komunikacja (techniki aktywnego słuchania, pytania, parafraza, klaryfikacja, podsumowanie)
 7. Precyzja komunikatu – rozumiana jako stosowanie programatorów lingwistycznych, zasad erystycznych, unikania prototypów pojęć – duża koncentracja na poziomie werbalnym
 8. Narzędzia komunikacji w budowaniu umiejętności tworzenia pozytywnych relacji w pracy
  • Programatory lingwistyczne w komunikacji
  • Programatory pozytywne – baza słów, których należy używać
  • Programatory negatywne – baza słów, których należy unikać
  • Techniki kontrolowania przebiegu rozmowy Aktywne słuchanie i aktywne mówienie
 9. Podstawowe rodzaje pytań (pytania otwarte i pytania zamknięte)
 10. Aktywne słuchanie - jak radzić sobie, gdy rozmówca jest rozgadany „lejący wodę” lub małomówny / zamknięty w sobie (dopytywanie, zatrzymywanie, podsumowywanie, odzwierciedlanie).
 11. Zaawansowane rodzaje pytań (pytania faktograficzne, pytania genetyczne, pytania hipotetyczne, pytania o cud)
 12. Zadawanie odpowiednich pytań: zamkniętych, otwartych oraz coachingowych – aby lepiej kontrolować rozmowę, uzyskiwać informacje, budować odpowiedzialność i proaktywność rozmówcy itp.

 

 1. Wprowadzenie – komunikacja interpersonalna.
 2. Czym jest komunikacja interpersonalna.
 3. Komunikacja werbalna i niewerbalna – techniki wzmacniające przekaz słowny i mowę ciała w taki sposób, by podnieść autorytet, zaangażować odbiorców i osiągnąć oczekiwany efekt.
 4. Model komunikacji wg. Shannona i Waver.
 5. Składowe komunikacji.
 6. Skuteczna komunikacja (techniki aktywnego słuchania, pytania, parafraza, klaryfikacja, podsumowanie)
 7. Precyzja komunikatu – rozumiana jako stosowanie programatorów lingwistycznych, zasad erystycznych, unikania prototypów pojęć – duża koncentracja na poziomie werbalnym
 8. Narzędzia komunikacji w budowaniu umiejętności tworzenia pozytywnych relacji w pracy
  • Programatory lingwistyczne w komunikacji
  • Programatory pozytywne – baza słów, których należy używać
  • Programatory negatywne – baza słów, których należy unikać
  • Techniki kontrolowania przebiegu rozmowy Aktywne słuchanie i aktywne mówienie
 9. Podstawowe rodzaje pytań (pytania otwarte i pytania zamknięte).
 10. Aktywne słuchanie - jak radzić sobie, gdy rozmówca jest rozgadany „lejący wodę” lub małomówny / zamknięty w sobie (dopytywanie, zatrzymywanie, podsumowywanie, odzwierciedlanie).
 11. Zaawansowane rodzaje pytań (pytania faktograficzne, pytania genetyczne, pytania hipotetyczne, pytania o cud).
 12. Zadawanie odpowiednich pytań: zamkniętych, otwartych oraz coachingowych – aby lepiej kontrolować rozmowę, uzyskiwać informacje, budować odpowiedzialność i proaktywność rozmówcy itp.
 13. Style społeczne, a skuteczność komunikacji:
  • Koncepcja stylów społecznych według Junga
  • Autodiagnoza własnego stylu społecznego
  • Skale opisu (asertywność i spontaniczność)
  • Typologia stylów społecznych (Wódz,Błyskawica,Analityk,Przyjaciel)
  • Wskaźniki behawioralne – po czym rozpoznać styl społeczny
 14. Asertywność w komunikacji.
 15. Czym jest asertywność i jak mądrze z niej korzystać w świecie biznesu.
 16. Macierz postaw życiowych wg Harrisa
 17. Narzędzia asertywnej komunikacji (Asertywna odmowa, Obrona własnych granic psychologicznych, Asertywna reakcja na krytykę, Komunikat JA).
 18. Feedback – co w sobie zmienić, aby być skuteczniejszym na poziomie komunikacyjnym.
 19. Trening interpersonalny – Twój aktywny trening komunikacji w grupie z feedbackiem i wskazówkami „na gorąco” – od trenera i od innych uczestników szkolenia (do Twojego sposobu komunikowania się werbalnie i mową ciała).

 

Img 1Img 2

Zadzwoń:

+48 695 149 124

E-mail:

kontakt@pracowniadobregorozwoju.pl

Pełny kontakt